UOS Drilling S.A.

Wyniki geotermii w Wołominie podczas konferencji prasowej

Wołomin jest przykładem dla innych miast, że warto podejmować wyzwania! Jedna z największych inwestycji w gminie zakończyła się sukcesem i dziś możemy już śmiało mówić o perspektywach rozwoju geotermii w Wołominie. Ogłoszenie rezultatów odwiertu badawczego odbyło się podczas konferencji prasowej w której udział wzięli m.in. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz z zastępcami, Łukasz Białczak prezes Geotermii Polska Sp. z o. o. oraz Arkadiusz Biedulski prezes UOS Drilling S.A. Wyniki badań

wizyta na Geotermii

Na terenie odwiertu badawczego rozpoczęły się próby hydrodynamiczne. Po dotarciu na głębokość 1540 m, poszerzeniu otworu i zapuszczenia filtrów do strefy złożowej rozpoczęto proces wywoływania otworu. Dziś zakończono zapuszczanie pompy do otworu i rozpoczęto etap oczyszczania i testów. Przez najbliższe kilka dni będą prowadzone testy złożowe. Podczas pompowania wody do zbiornika będą prowadzone testy produktywności otworu oraz pobierana próbki wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie zebranych danych z testów oraz