uzależnienia

Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami XXI wieku

W dniu 10 listopada 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą w Wołominie przy ul. Lipińskiej 16, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Spotkania i treningi z zawodowymi koszykarkami naszego Klubu przykładem dla dzieci i młodzieży jak sport pozwala walczyć z uzależnieniami

Wybieram marzenia, nie uzależnienia

W dniu 17 października 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, z siedzibą przy ul. Kościelnej 54, 05-200 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się

Zagubione - odnalezione...Przystań Świętego Antoniego

W dniu 16 października 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, z siedzibą przy ul. Kurkowej 35, 05-200 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Zagubione – odnalezione … Przystań Świętego Antoniego”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy

Świadomość zdrowia jako profilaktyka uzależnień

W dniu 13 września 2023 r. Stowarzyszenie „AXA”, z siedzibą przy ul. Rysie 17B w Tłuszczu, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Świadomość zdrowia jako profilaktyka uzależnień”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

Trening koszykarski idealnym narzędziem do walki z uzależnieniami XXI wieku

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Fundacja Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostroroga 24A, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Trening koszykarski idealnym narzędziem do walki z uzależnieniami XXI wieku”. Zgodnie z art. 19a ust.

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/wychowawców z zakresu problematyki uzależnień i wspierania kompetencji psychospołecznych oraz wychowawczych”. Ogłoszenie Zarządzenie ws ogłoszenia wyników  

Pozytywny wpływ treningu sportowego na walkę z uzależnieniami XXI wieku

W dniu 6 lipca 2023 r. Uczniowski klub Sportowy „HURAGAN”, z siedzibą w Wołominie przy ul. Lipińskiej 16, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Dzieci i młodzież uprawiająca sport- pozytywny wpływ treningu sportowego na walkę z uzależnieniami XXI wieku”. Zgodnie z art. 19a

Uzależnienia behawioralne - co o tym wiem?

W dniu 29 czerwca 2023 r. Stowarzyszenie „AXA”, z siedzibą przy ul. Rysie 17B w Tłuszczu, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Uzależnienia behawioralne- co o tym wiem?”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

Warsztaty profilaktyczne

Zespół Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie zaprasza na wykłady psychoedukacyjne, dotyczące uzależnień, stresu, emocji, asertywności. Wykłady mają charakter otwarty, może przyjść każdy, bez wcześniejszych zapisów. Serdecznie zapraszamy! Miejsce: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Nr 1, ul. Legionów 31 A, Wołomin (budynek policji, obok Dziennego Domu „Senior +”) Plan wykładów: Termin: Temat wykładu: Osoba prowadząca: 15.09 czw. godz. 17-19 Od kiedy picie staje się problemowe? Jak rozpoznać