zadania publiczne

Moja Mała Ojczyna

W dniu 6 czerwca 2024 r. Towarzystwo Skautowe HORN, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Moja Mała Ojczyna”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

Moje teatralne alter ego 2

W dniu 14 maja 2024 r. Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, z siedzibą przy ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem „Moje teatralne alter ego 2”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Małe Zbrodnie, Wielkie Wybory

W dniu 27 marca 2024 r. Stowarzyszenie Kastor, z siedzibą przy ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Małe Zbrodnie, Wielkie Wybory”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

W dniu 26 marca 2024 r. Polski Związek Niewidomych, z siedzibą przy ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Koło PZN w Wołominie ul. Kościelna 43, 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z art. 19a ust. 3

Profilaktyczna Olimpiada Sportowa i Mistrzostwa Przedszkolaków w piłkę nożną o Puchar Burmistrza Wołomina 2024

W dniu 21 marca 2024 r. Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wileńskiej 51A/213 w Wołominie, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Profilaktyczna Olimpiada Sportowa i Mistrzostwa Przedszkolaków w piłkę nożną o Puchar Burmistrza Wołomina 2024”.

Z rowerem profilaktycznie

W dniu 20 marca 2024 r. Stowarzyszenie Szkoła Od-Nowa, z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 05-200 Zagościniec, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Z rowerem profilaktycznie”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie

Silna Rodzina – z dala od alkoholu

W dniu 20 marca 2024 r. Fundacja Mamy Wołomin, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 31 w Wołominie, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Silna Rodzina – z dala od alkoholu”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres

Turnus terapeutyczno – integracyjny dla absolwentów szkół specjalnych

W dniu 19 marca 2024 r. Stowarzyszenie z Możliwościami, z siedzibą przy ul. Lipińska 130,  05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Turnus terapeutyczno – integracyjny dla absolwentów szkół specjalnych”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Z rowerem profilaktycznie

W dniu 7 marca 2024 r. Stowarzyszenie Szkoła Od-Nowa, z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 05-200 Zagościniec, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Z rowerem profilaktycznie”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie