„Pomoc osobom chorym i ich opiekunom – EDYCJA II”

„Pomoc osobom chorym i ich opiekunom - EDYCJA II”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Pomoc osobom chorym i ich opiekunom – EDYCJA II”.

ogłoszenie konkursu

wyniki