zmiany

trzymanie mapy

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji. Na podstawie art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 oraz art 37n ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę

siedzenia w busie, komunikacji miejskiej

Gmina Wołomin informuje, że w związku ze zgłoszeniem firmy TOM-BRUK Sp. z o.o. o zamknięciu od 18 listopada 2020 r. do wiosny przyszłego roku – pętli autobusowej PKP WOŁOMIN, planowane jest skierowanie linii lokalnej – L40 do tymczasowego krańca zlokalizowanego na parkingu przy ul. Wileńskiej w Wołominie (zgodnie z załączonym projektem czasowej organizacji ruchu). Do przystanku tymczasowego będą również wykonywać przelotowo podjazdy autobusy linii lokalnych – L35 oraz L37.

Dzień Wszystkich Świętych – zmiany w organizacji ruchu

W okresie Wszystkich Świętych wokół wołomińskiego cmentarza zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. Zmiana trasy L38 Okres: od 30 października do 2 listopada W związku z zamknięciem ul. Granicznej w rejonie cmentarza w Wołominie od dnia 30 października 2020 r. (piątek) od początku kursowania do dnia 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) do końca kursowania, linia autobusowa L38 zostaje skierowana na poniższą trasę objazdową w