Ulice Annopol i Torfowa w budowie

ulica Asnyka - budowa

Rozpoczęły się prace budowlane na ulicach Annopol i Torfowej w Wołominie. Obecnie trwają roboty prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Annopol.

Budowa ulic prowadzona jest w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa ul. Annopol i Torfowej w Wołominie”. Wykonawca inwestycji Królik Włodzimierz – KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Wołomina został wprowadzony na teren budowy 2 września, jednak będzie mógł podjąć prace budowlane dopiero po zaawansowaniu prac prowadzonych przez PWiK.

W ramach umowy wykonawca wybuduje sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami wraz z przyłączeniem do istniejącej studni w ul. Błońskiej. Wykonana zostanie również niezbędna wycinka drzew. Obie ulice zyskają nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodniki z kostki brukowej. Powstaną zjazdy i dojścia do posesji, cieki przykrawężnikowe i progi zwalniające. Przebudowane zostaną istniejące łuki drogi oraz chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Radzymińską, a także skrzyżowanie ul. Annopol z Błońską. Przewidywany termin zakończenia prac 10 sierpnia 2017 roku

Kategoria: