Uwaga! Zmiany w Urzędzie Miejskim w związku z likwidacją MZDiZ

Uwaga! Zmiany w Urzędzie Miejskim w związku z likwidacją MZDiZ

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 02.01.2018r. zadania po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie przejął Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 (parter).

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należeć będą m.in:

 1. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
 2. Utrzymanie infrastruktury komunalnej (odwodnienie, oświetlenie dróg i miejsc pamięci, place zabaw, tereny publiczne ogólnodostępne);
 3. Współpraca z ZTM i KM w zakresie komunikacji publicznej na terenie gminy;
 4. Organizowanie i nadzorowanie opieki nad bezdomnymi i dziko żyjącymi zwierzętami;
 5. Koordynacja zadań związanych z oczyszczaniem miasta.

Dane kontaktowe do nowego wydziału:

Naczelnik: Piotr Mystkowski, tel: 22-763-30-92, adres e-mail: piotr.mystkowski@wolomin.org.pl

Centrum Obsługi Mieszkańca

W skład Centrum Obsługi Mieszkańca (dawne Biuro Obsługi Mieszkańca) wchodzą:

 1. Kancelaria Ogólna Urzędu;
 2. Punkt zapytań i interwencji mieszkańców;
 3. Wydział Spraw Obywatelskich;
 4. Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP;
 5. Urząd Stanu Cywilnego, w tym stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji;
 6. Część Wydziału Opłat i Podatków Lokalnych;
 7. Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wszelkie zapytania, interwencje, m.in. zgłoszenia dotyczące dróg, oświetlenia ulicznego przyjmowane są w PUNKCIE ZAPYTAŃ I INTERWENCJI MIESZKAŃCÓW, numer telefonu 22 763 30 61.

Siedziba dawnego MZDiZ przy ulicy Sienkiewicza 1 jest zamknięta.

 

Kategoria: