Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – wnioski

Znajdź potrzebny druk i kliknij na link, żeby rozpocząć pobieranie:
Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę / najem (.PDF)
Wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 93, art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 (.PDF)
Wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 (.PDF)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (.PDF)
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości (.PDF)
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (.PDF)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
II piętro, pokoje 217, 218, 219

Naczelnik
tel: 22 763 30 87, pok. 217