Wnioski na bezpłatny odbiór azbestu do 10 lutego

Wnioski na bezpłatny odbiór azbestu do 10 lutego

W związku z zamiarem pozyskania przez Gminę Wołomin dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadania związane z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin informujemy, że przyjmujemy wnioski na usuwanie azbestu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego odbioru azbestu proszone są o wypełnienie wniosku (do pobrania na stronie http://www.czystywolomin.pl/wnioski-i-formularze.html , lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie) i złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2017 r.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zrealizowanie zadania.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie w godzinach pracy urzędu, ul. Ogrodowa 4, pok. 304, pod numerem telefonu 22 763 30 18 lub pod adresem e-mail: anna.sidor@wolomin.org.pl.

Kategoria: