Współpraca międzysektorowa na terenie rewitalizacji – start!

Współpraca międzysektorowa na terenie rewitalizacji - start!

Jeśli masz ciekawe pomysły na wydarzenie społeczne, kulturalne czy edukacyjne, ale nie masz odpowiednich środków i narzędzi, by go zrealizować – zgłoś się do nas. Opisz projekt, załącz kosztorys, określ czas realizacji i wybierz jedno z poniższych źródeł finansowania.

          Jeśli Twój pomysł: 

  • odpowiada kryteriom zawartym w wybranym ogłoszeniu,

  • odpowiada na realne potrzeby społeczności lokalnej,

  • przysłuży się do poprawy jakości życia mieszkańców,

  • będzie zrealizowany na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030,

  • jest spójny z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030.

    to otrzyma od nas wsparcie w formie:

  • pomocy w napisaniu wniosku,
  • wsparcia finansowego (wkład własny?),
  • wsparcia merytorycznego.

Masz okazję, by zmienić swoją okolicę! Masz wpływ na to, co dzieje się w Twoim mieście.

1. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBSZARZE “KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,103,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-obszarze-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego.html

Nabór trwa do 23 lutego 2018r.

2. MAZOWIECKI FUNDUSZ TEATRALNY “MÓJ TEATR” – PROGRAM WSPARCIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-TEATRALNYCH

http://www.mik.waw.pl/zapowiedzi/item/2494-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-mazowieckiego-funduszu-teatralnego-moj-teatr-programu-wspierajacy-edukacyjno-artystyczne-dzialania-teatralne-termin-do-16-lutego.html

Nabór trwa do 16 lutego 2018 r.

3. MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM KULTURY: KONKURS NA WSPÓŁORGANIZACJĘ WYDARZEŃ

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/kulturalni-edukatorzy/konkurs.html

Nabór trwa do 25 lutego 2018 r. 

4. KONKURS DLA PARTNERSTW KULTURA – OŚWIATA W KULTURALNYCH EDUKATORACH! 

http://www.mik.waw.pl/zapowiedzi/item/2514-do-25-lutego-konkurs-dla-partnerstw-kultura-oswiata-w-kulturalnych-edukatorach.html

Nabór trwa do  25 lutego 2018 r.

Czekamy na Twoje propozycje do 7 lutego 2018 r. Wyślij je nam na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, tel. 22 763 30 17, pokój 210

Kategoria: