Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat skali przemocy w gminie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat skali przemocy w gminie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest dokumentem, który wyznacza główne działania w celu skutecznego reagowania na doniesienia o przemocy domowej. Jego formuła musi być zgodna ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołomin.

W celu zbadania skali występowania zjawiska przemocy domowej na terenie gminy Wołomin została opracowana ankieta. Posłuży ona do dogłębnego zdiagnozowania powyższego problemu i stworzenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adekwatnego do potrzeb osób dotkniętych przemocą zamieszkałych na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o wypełnienie zamieszczonej ankiety zamieszczonej na stronie http://www.ankietaplus.pl/s/38160WUW

Kategoria: