Zaproszenie na sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Zaproszenie na sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

Serdecznie zapraszamy na I Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin kadencji 2018-2020, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali nr 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4.

Podczas sesji nowo wybrani Radni Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin złożą ślubowanie oraz otrzymają zaświadczenia o wyborze. Spośród 19 członków Rady wybiorą także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków Prezydium.

Proponowany porządek obrad wygląda następująco:
1. Otwarcie obrad, przywitanie gości.
2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
6. Zgłoszenie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
7. Zgłoszenie kandydatur na Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
8. Zgłoszenie kandydatur na członka Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Głosowanie na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
11. Przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
12. Głosowanie na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
13. Przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
14. Głosowanie na Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
15. Przyjęcie uchwały o wyborze Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
16. Głosowanie na członka Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
17. Przyjęcie uchwały o wyborze członka Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Kategoria: