Zgłoś swój projekt do WBO 2019!

Zgłoś swój projekt do WBO 2019!

STARTUJE WBO 2019!

Od 19 marca do 16 kwietnia 2018 roku trwa nabór projektów w ramach kolejnej edycji Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego!

Masz pomysł na wydarzenie kulturalne, sportowe czy nową inwestycję w naszej gminie? Nie zwlekaj, zgłoś swój projekt, który może być zrealizowany już w 2019 roku. Do dyspozycji mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego jest 2 miliony złotych.

W tej edycji każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec może zgłosić do WBO nawet 3 projekty w dowolnie wybranych kategoriach.
Regulamin WBO dostępny TUTAJ.

Formularze i wnioski w formie edytowalnej dostępne są poniżej:

Szczegółowy harmonogram WBO2019 określa poniższa tabela:

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Od 19 marca do 16 kwietnia 2018 r.
Ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych projektów Od 17 kwietnia do 21 maja 2018 r.
Ogłoszenie listy projektów poddanych ocenie merytorycznej wraz z jej wynikiem 24 maja 2018 r.
Możliwość wycofania projektu przez Projektodawcę Do 29 maja 2018 r.
Ogłoszenie listy Projektów poddanych pod głosowanie Do 30 maja 2018 r.
Działania promocyjne Od 4 do 29 czerwca 2018 r.
Głosowanie Od 4 do 29 czerwca 2018 r.
Ogłoszenie wyników głosowania (listy rankingowej) Do 10 września 2018 r.
Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji w 2019 roku Do 20 września 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać wysyłając pytanie na adres naszbudzet@wolomin.org.pl

Kategoria: