Zmiany dotyczące wycinki drzew lub krzewów

Zmiany dotyczące wycinki drzew lub krzewów

Od nowego roku, aby usunąć drzewa lub krzewy z własnej posesji, nie trzeba występować z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie do burmistrza, o ile wycinka drzew lub krzewów nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., od początku roku w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie (art. 83f ust. 1 pkt 3a, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016. 2134 t.j. z dnia 2016.12.23)).

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4, pok. 303 i 306, tel. 22 763 30 20, 22 763 30 47.

Kategoria: