Znamy zwycięskie projekty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Znamy zwycięskie projekty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Wszystko jest już jasne – mieszkańcy zadecydowali jak rozdysponowane zostanie 2 miliony złotych i które projekty zgłoszone w ramach WBO na rok 2018 zostaną uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej jako zadania własne gminy i zrealizowane w przyszłym roku.

– To była kolejna fantastyczna edycja Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jestem dumna i dziękuję wszystkim projektodawcom i głosującym za zaangażowanie. Te 2 miliony złotych zostaną wydane na zadania, których oczekują mieszkańcy, więc będą to z pewnością dobrze wydane pieniądze – mówi burmistrz Elżbieta Radwan.

Na podstawie Listy rankingowej (PDF, 75 KB) i uwzględniając środki finansowe, które zostały przeznaczone na realizację zadań w danej kategorii, Burmistrz Wołomina ogłasza Listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (PDF, 90 KB).

W tym roku mieszkańcy mogli zagłosować na najlepsze projekty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wypełniając kartę do głosowania elektronicznie lub tradycyjnie za pomocą karty papierowej. Głosowanie trwało od 18 sierpnia do 4 września 2017 roku. Oddano łącznie 16.462 głosów na 7555 kartach do głosowania (w tym 1737 kartach elektronicznych oraz 5818 kartach papierowych).

Łącznie zrealizowane zostaną 34 projekty, w tym:
1. w kategorii Przestrzeń publiczna – 13 projektów
2. w kategorii Aktywny Mieszkaniec – 13 projektów
3. w kategorii Wołomin: Odnowa – 8 projektów

Serdecznie dziękujemy za tegoroczną edycję Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego!

Kategoria: