100 000 zł dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie

100 000 zł dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie

23 czerwca 2020 roku Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę dotacyjną z OSP Wołomin. Środki pozwolą na kontynuowanie budowy garażu pożarniczego stanowiącego część bojową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie. Dzięki inwestycji polepszymy warunki bytowe strażaków i podwyższymy gotowość bojową jednostki.

O tym jak ważne jest inwestowanie w Ochotnicze Straże Pożarne i nasze bezpieczeństwo mogliśmy przekonać się dziś w nocy. Strażacy noc spędzili na przyjmowaniu licznych zgłoszeń od mieszkańców w sprawie lokalnych podtopień. Słowa uznania dla strażaków – gdyby nie Wasze zaangażowanie, woda spowodowałaby jeszcze większe straty.

Służba w straży oznacza ciągłą gotowość do działania. W sposób szczególny doceniamy odpowiedzialną i trudną walkę z żywiołem. Życzymy Wam, aby wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze kończyły się szczęśliwym powrotem do domu.