Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze - to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program realizowany jest w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwsze koszty maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020 r.

Więcej informacji o rodzajach wspieranych przedsięwzięć, formach dofinansowania, zasadach naboru wniosków, warunkach dofinansowania oraz kosztach kwalifikowanych można znaleźć na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/oraz w materiałach informacyjnych:

Czyste powietrze - ulotka
Czyste powietrze - broszura