K. M.

Pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym

Urząd Miejski w Wołominie, Straż Miejska oraz Krajowa Izba Kominiarzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na pokaz efektywnego palenia w piecu węglowym oraz pokaz działania drona – gminnego sprzymierzeńca walki ze smogiem. Pokaz odbędzie się w dniu 16 listopada (sobota) w godz. od 10:00 do 12:00 na Targowisku miejskim w Wołominie przy ul. 1 Maja. Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także

Wyniki konkursu plastycznego "Różnorodność świata pszczół"

W ramach projektu Wołomińska Stołówka dla pszczół, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego „ Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zorganizowanego na zlecenie ZT „Kruszwica” S.A. przez fundację: „Za górami, za lasami” gmina Wołomin zorganizowała konkurs plastyczny. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu tablicy informacyjno-edukacyjnej. Konkurs miał na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością świata pszczół. Wskazania zagrożeń jakie na nie czekają oraz działań, które możemy podjąć aby im pomóc. 

Program Ochrony Środowiska – konsultacje społeczne

Zarządzeniem nr 293/2019 z dnia 28 października 2019 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2019-2020 w perspektywie lat 2018-2024 roku. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu Programu Ochrony Środowiska. Konsultacje przeprowadzone są w formie: pisemnego zbierania uwag, w tym elektronicznego pod adresem um@wolomin.org.pl; zbierania uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych w godzinach pracy Urzędu. Z projektem ww. Programu Ochrony