3 miliony dofinansowania na ulicę Grabiczną

3 miliony dofinansowania na ulicę Grabiczną

Gmina Wołomin uzyskała 3 mln zł dotacji na budowę ul. Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza. Pieniądze pochodzić będą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z rozdziału kwot na rok 2016. Wartość projektu ogółem wynosi 6.142.814,33 zł, wkład własny gminy to 3.142.814,33 zł.

Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016 zatwierdził 29 grudnia 2015 r. Wojewoda Mazowiecki, pan Zdzisław Sipiera. Projekt Gminy Wołomin zdobył 28,4 pkt i został sklasyfikowany na 11 miejscu.

Kategoria: