3,5 mln dla Wołomina!

3,5 mln dla Wołomina!

W Warszawie podpisano dziś umowę na dofinansowanie w kwocie 3,5 mln złotych na „Modernizację i remont istniejącej infrastruktury oraz budowę urządzeń kanalizacji w Gminie Wołomin”. Umowę z dyrekcją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obecności Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan podpisał Zarząd PWiK. Zadanie jest realizowane w ramach działań 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Całkowity koszt projektu to blisko 8 000 000,- złotych.

Zakres rzeczowy projektu:

  • rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Gryczana”
  • przebudowa oczyszczalni ścieków „Krym”
  • budowa kanalizacji sanitarnej – 0,47 km
  • przebudowa kanalizacji sanitarnej – 0,85 km
Kategoria: