J. Ż.

IV Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

Tradycyjnie Międzypokoleniowe Rajdy Rowerowe odbywały się w pierwszą sobotę lipca. W tym roku pandemia pokrzyżowała nam plany ale… nie poddajemy się tak łatwo! Już 3 października zapraszamy do udziału w czwartej edycji Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego organizowanego we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów. Startujemy z Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie o godzinie 10.00 –jedziemy ulicą Zieloną, Lipową, Żytnią, Grabiczną aż do kaplicy w Ossowie i dalej

Wizyta delegacji wołomińskiej na zaprzyjaźnionym Targówku

Miło nam poinformować, że nowym burmistrzem dzielnicy Targówek została niedawno wybrana pani Małgorzata Kwiatkowska. To dla nas świetna wiadomość gdyż od zeszłego roku dzielnica Targówek oraz gmina Wołomin podjęły bliższą współpracę, czego przykładem było choćby zorganizowanie wspólnych spotkań senioralnych czy przeprowadzenie udanej akcji badań  zapobiegających cukrzycy. Burmistrz Kwiatkowska również była u nas na jesieni ubiegłego roku z oficjalną wizytą i jak stwierdziła „poczuła od razu, że ma przyjaciół w Wołominie”.

Raport o stanie Gminy Wołomin za 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy! Zapraszamy do zapoznania się  z „Raportem o stanie Gminy Wołomin za rok 2019”. Znajdziecie w nim informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej gminy, działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miejski w Wołominie oraz miejskie jednostki organizacyjne. Pełen raport znajdziecie Państwo TUTAJ

Podziękowania od Wołomińskiej Rady Seniorów

Z wielką radością przyjęliśmy informację o podjęciu przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania wołomińskim seniorom po 65 roku życia maseczek wielorazowego użytku w liczbie 10 000 sztuk. Jest to bardzo wymierna, nieodzowna pomoc w tak trudnym dla nas wszystkich okresie. W imieniu obdarowanych gorąco dziękujemy za pamięć oraz codzienną troskę i opiekę. Zarząd Wołomińskiej Rady Seniorów.

Weź udział w tegorocznej edycji Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych

Zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach konkursu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych edycja 2020 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 (GPR). Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina. Konkurs ma charakter otwarty, a nabór trwa do wyczerpania środków finansowych. Projekty na odpowiednim formularzu można

„Jak to robią w Danii” - odcinek drugi

Jeszcze nie ochłonęliśmy po podróży do Kopenhagi a już pojawił się pierwszy gość z rewizytą. W piątek, 21 lutego odwiedził nas Michał Jankowski z firmy European Energy zajmującej się budową farm wiatrowych i słonecznych, a także magazynowaniem zielonej energii. To źródła energii w pełni konkurencyjne cenowo do energii pozyskiwanej z węgla, ropy czy gazu. Firma prowadzi inwestycje w Danii, Finlandii, Szwecji, Niemczech, Włoszech, Brazylii i Meksyku a także w Polsce

Jak to robią w Danii

W dniach 12 – 14 lutego br. delegacja samorządowców z Wołomina na czele z zastępcą Burmistrza Łukaszem Markiem odwiedziła swoich odpowiedników spod kopenhaskich gmin Rudersdal, Horsholm oraz Allerod. Gminy te położone są w odległości ok. 20 kilometrów od stolicy Danii i liczą ok. 50 000 tysięcy mieszkańców. Są to więc podobnie jak Wołomin miejsko – wiejskie jednostki administracyjnej o podobnej charakterystyce, wynikającej z bliskości wobec swoich stolic. Cały program wizyty

Program Ławka - edycja 2020!

Ławeczka to ważny element małej architektury każdego miasta. Nieraz postawienie jednej ławki w konkretnym miejscu zmienia jego funkcjonalność i poprawia estetykę. W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji „Programu Ławka” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, zapraszamy serdecznie wszystkich Mieszkańców Gminy Wołomin do składania propozycji lokalizacji nowych ławek, ławeczek oraz naprawy istniejących już siedzisk na obszarze rewitalizacji oraz innych miejscach na terenie miasta oraz gminy. Chcemy wspólnie wybrać te lokalizacje, gdzie ławka

Przestrzeń dla partycypacji znowu w Wołominie

Przestrzeń dla partycypacji to projekt, który wspiera gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. Obecnie trwa druga edycja projektu – Gmina Wołomin brała udział również w pierwszej, w 2017 roku, kiedy to konsultowaliśmy plan CENTRUM. Dwudziestego stycznia odbyło się spotkanie sieciujące, podczas którego spotkaliśmy się w gronie kilkunastu miast i gmin biorących udział w projekcie. Wymieniliśmy się doświadczeniami, omówiliśmy potknięcia

Wizyta studyjna - goście z Federacji Rosyjskiej

W ubiegły piątek nasza gmina miała przyjemność gościć grupę Rosjan z obwodu Samarskiego. Była to wizyta studyjna o profilu samorządowym organizowana w ramach Programu Study Tours to Poland przez Fundację Liderzy Przemian. Mogliśmy pochwalić się naszym doświadczeniem z zakresu partycypacji społecznej, rewitalizacji, działań organizacji senioralnych, współpracy samorządu i organizacji pozarządowych. Temat przewodni wizyty to hasło “Dialog: władza lokalna – aktywny obywatel”. Uczestnikami grupy byli przedstawiciele władz lokalnych reprezentujących komórki odpowiedzialne