J. Ż.

Klimatyczne ABC - podręcznik do pobrania!

W zeszłym roku przygotowaliśmy i przekonsultowaliśmy z Państwem „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin”, który – mamy nadzieję – w tym roku zostanie uchwalony i wdrożony. W obliczu zmian, które dzieją się dosłownie „na naszych oczach” nie ma przesady w stwierdzeniu, że jest to jeden z ważniejszych obecnie dokumentów strategicznych. Jednak zmiany klimatu, ich skutki, konsekwencje z jakimi przyjdzie się nam mierzyć nie dla wszystkich są oczywiste. Dlatego

Komitet Rewitalizacji - dołącz do zespołu!

Jak Państwo wiecie szukamy aktywnych społecznie mieszkańców, związanych z obszarem rewitalizacji, którzy zechcieliby zaangażować swój czas i energię w prace Komitetu Rewitalizacji. Tutaj znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące naboru Ponieważ pojawiają się pytania o to kto może zgłosić swoją kandydaturę przypominamy, że członkami komitetu mogą zostać: 1) przedstawiciele sektora społecznego – mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych 2) przedstawiciele sektora gospodarczego – przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym,

Wirtualna debata mazowieckich rad senioralnych

Mimo pandemii rady senioralne na Mazowszu nie próżnują. Właśnie dobiegł cykl szkoleń w formie on-line dla rad senioralnych z Mazowsza. Został on profesjonalnie zorganizowany przez  Fundację Zaczyn. Listopadowo – grudniowe spotkania przed ekranami komputerów cieszyły się dużą frekwencją i w każdym spotkaniu gromadziły przedstawicieli ponad 20 rad i samorządów w tym i z Wołomina. Szkolenia miały trochę charakter naukowy, trochę techniczny. To była dobra mieszanka wiedzy do wykorzystania przez aktywnych

Komitet rewitalizacji czeka na nowych członków

Miło nam poinformować, że wkrótce rozpoczniemy procedurę naboru członków Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2021 – 2023. Dla przypomnienia Komitet to organ, który wspiera działania Burmistrza Wołomina na obszarze rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec kierownictwa Urzędu Miejskiego. Szczególnie ważnym zadaniem Komitetu jest opiniowanie wszelkich zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji. Uwagi, pomysły, inicjatywy, ocena projektów inwestycyjnych ze strony Komitetu bardzo pomaga w procesie decyzyjnym dot. estetycznej przyszłości naszej gminy. Szczegółowe informacje

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin – dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym

Podobnie jak inne miasta w Polsce, Wołomin odczuwa konsekwencje zmieniającego się klimatu. Problemy, którym musimy stawić czoło są wszędzie podobne, ale w każdym mieście mają swoją specyfikę wynikającą m.in. z położenia, charakteru miasta, jego historii czy otoczenia. W odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian, w lutym bieżącego roku przystąpiliśmy do opracowania dokumentu pod nazwą „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do

grafika przedstawiająca widok gminy z lotu ptaka

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym online na temat „Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100”, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 18.00 Będziemy korzystać z aplikacji  Microsoft Teams. Żeby wziąć udział w spotkaniu należy kliknąć w poniższy link: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania Do zobaczenia!

grafika przedstawiająca widok gminy z lotu ptaka

Plan, nad którym obecnie pracujemy to prawdopodobnie jeden z ważniejszych dokumentów strategicznych dla naszej gminy na najbliższe lata. Dlatego bardzo zależy nam, żeby przed jego uchwaleniem Państwo, jako główni zainteresowani, mogli wpłynąć na jego kształt. Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym online na temat„Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100”, które odbędzie się 10 grudnia o godzinie 18.00 Szczegóły techniczne dotyczące

Klimat się zmienia, jak przygotować na to gminę?

Tworzenie Wołomińskiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu  wkracza w koleją fazę, 25 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne. Jako pierwsi swoje pomysły zmian i uwag w dokumencie będą mogli zgłaszać mieszkańcy Wołomina. Zachęcamy do zapoznania się  projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100” wraz z projektem prognozy oddziaływania na  środowisko. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 1 Tabela oddziaływań MPA dla

Rysunek w formie komiksu, słynnej artystki Joanny Żero; przedstawiający mamę z dzieckiem, na połamanej ławce siedzi wiewiórka a dziecko mówi do mamy: ale mamo Babcia mówiła że wczoraj siedziała tu na nowej świeżutkiej ławce co się stało ?

Minęło kilka miesięcy od ogłoszenia kolejnej edycji Programu Ławka w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Kryzys związany z pandemią koronawirusa nie zahamował na szczęście aktywności mieszkańców w tym względzie. Warto zauważyć, że otrzymaliśmy szereg zgłoszeń w różnej formie z propozycjami lokalizacji nowych ławek lub naprawy już funkcjonujących. Kilka wniosków musieliśmy umieścić na liście rezerwowej, gdyż zostały one zgłoszone po wyznaczonym terminie. Ale nie zapomnimy o nich i weźmiemy je pod uwagę

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2020-2035

Na podstawie art. 19 ust.6 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020.833 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2020-2035”. Z w/w dokumentem można zapoznać się osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, pokój nr 210 (w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu