Aktualne konkursy ofert dla NGO

Aktualne konkursy ofert dla NGO

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursach.
Obecnie są nabory dotyczące:
– przeciwdziałania narkomanii,
– profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
– zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem,
– wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– przeciwdziałanie przemocy i inne.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Kategoria: