Aktualne stawki i harmonogram opłat za odbiór odpadów

Aktualne stawki i harmonogram opłat za odbiór odpadów

Z dniem 1 marca 2019 r. w Gminie Wołomin uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas mieszkańcy gminy dokonywali opłat za odpady raz na dwa miesiące. Po zmianach, opłaty będą dokonywane raz na kwartał. Aktualny harmonogram opłat za odpady komunalne przedstawia się następująco:

Jeżeli opłata za styczeń i luty nie została jeszcze dokonana (wg starego harmonogramu w terminie do 10 marca 2019) należy niezwłocznie ją uiścić wg dotychczasowych stawek.
Kolejnej wpłaty (wg nowych stawek) należy dokonać do dnia 15 maja 2019 – obejmie ona marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Jeżeli została dokonana opłata za cały rok z góry, niezbędne będzie dopłacenie różnicy.

Opłat za odpady komunalne można dokonywać:
→ w Urzędzie Miejskim – gotówkowo, bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych lub za pomocą innych instrumentów płatniczych (np. system BLIK)
→ elektronicznie – na indywidualny numer konta
→ w siedzibie Banku PEKAO S.A przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie (bez prowizji) oraz w innych bankach i urzędach pocztowych (prowizja zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami)

W związku ze zmianą stawki za odpady nie jest wymagane składanie nowej deklaracji.
Każdy mieszkaniec objęty systemem zostanie poinformowany indywidualnie o wysokości opłaty. Będzie ona stanowić iloczyn nowej stawki i zadeklarowanej ilości osób bądź wielkości i ilości pojemników (dane te mają podstawowe znaczenie dla określenia wysokości opłaty).
Operatorem świadczącym usługi na rzecz gminy Wołomin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

Kategoria: