Alarmujące wyniki ankiety nt. finansów miast po III kwartałach 2020 r.

finansowanie

W dniu 13 października Biuro Związku otrzymało wyniki ankiety nt. finansów miast po III kwartałach 2020 r., w porównaniu z identycznym okresem sprawozdawczym z lat 2018 i 2019 (w ujęciu kwartalnym).
Dane dotyczące wpływów z udziałów w PIT mamy z 91 miast (w tym 17 miast na prawach powiatu), z CIT – z 83 miast (w tym 15 miast na prawach powiatu). Dane z kolejnych miast nadal spływają.
Posiadana próbka jest już reprezentatywna dla 333 miast członkowskich Związku i upoważnia do sformułowania pierwszych wniosków.

Wpływy z udziałów w PIT – Spadek o blisko pół miliarda złotych w próbie, która stanowi kilkanaście procent potencjału JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), oznacza kilka miliardów złotych ubytku dochodów z tego źródła we wszystkich JST. W tych warunkach twierdzenia resortu finansów o dobrej sytuacji JST są nieuprawnione.

Wpływy z udziałów w CIT – Spadek o blisko 50 mln zł w próbie stanowiącej małą część potencjału JST oznacza blisko miliardowy ubytek dochodów z tego źródła we wszystkich JST, z czego lwia jego część dotyczy województw. Również w tym przypadku mówienie o dobrej sytuacji finansowej JST jest nieuprawnione.

Spadek dochodów może oznaczać konieczność rezygnacji z ważnych dla mieszkańców inwestycji, dlatego Zarząd Związku Miast Polskich namawia samorządy do wystąpienia do rządu z żądaniem rekompensaty wprowadzanych w wyniku zmian ustawowych ubytków w dochodach własnych JST.

Pobierz (kliknij na aktywny link aby rozpocząć pobieranie):
Wstępny komunikat o częściowych wynikach ankiety ws. finansów miast po III kwartałach 2020 roku (aktywny link do dokumentu w formacie .PDF)

Kategoria: