Apel o wsparcie dzieci i uczniów

Apel o wsparcie dzieci i uczniów

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wystosowała listy do dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Wołomin, w którym przypomina o konieczności udzielenia wsparcia dzieciom i młodzieży.

Obecna sytuacja jest trudna nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci, którym trzeba wytłumaczyć sytuację i dla uczniów, którzy muszą się odnaleźć w nowej sytuacji i uczyć z dala od kolegów i koleżanek z klasy.

Zobacz:
List do dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin
List do dyrektorów niepublicznych szkół i przedszkoli

Kategoria: