AJ

Posiedzenie zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Do składu zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska dołączyła Małgorzata Izdebska, sekretarz gminy Wołomin. Ministerstwo wzmocniło siły, by jeszcze efektywniej rozwiązywać problemy odpadowe. Tak poszerzony zespół kompleksowo, systemowo i ponadlokalnie poszuka rozwiązań w sprawie m.in. odpadów niebezpiecznych. Małgorzata Izdebska jest głosem samorządu i Związku Miast Polskich. Od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką odpadami i zna temat od podszewki.

Konkurs ekologiczny "MZO z klasą"

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. konkursie „MZO z klasą”. Jego celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zadanie konkursowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych w 2 kategoriach wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI) i polega na przygotowaniu z surowców wtórnych pomocy dydaktycznej, naukowej lub przedmiotu mającego praktyczne zastosowanie w szkole. Zgłoszenia grupy uczniów do udziału w konkursie

Wołomin_z_nową_energią

Zakład Energetyki Cieplnej rozpoczyna kampanię „Wołomin z Nową Energią”. Inicjatywa ma na celu informowanie lokalnej społeczności na temat procesu dekarbonizacji gminy oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W kontekście globalnych zmian klimatycznych, odchodzenie od paliw kopalnych i redukcja emisji CO2 stają się konieczne dla spełnienia wymogów unijnych i ochrony środowiska. Kampania „Wołomin z Nową Energią” ma na celu podkreślenie, dlaczego zmiana ta jest niezbędna i

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 43/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 06.02.​2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrany plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 43/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 06.02.​2024 r.(PDF)

Fundacja Rozwoju Myśli Logicznej "Myśliciele"

Fundacja Myśliciele istnieje od lipca 2019 roku. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Główna działalność : – edukacyjna w zakresie promowania i rozwoju logicznego myślenia (Bystry Maluch – zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, Łamigłówki Małej Główki – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logiki dla dzieci w wieku 2-4 lata, PrograMIŚ – nauka programowania dla dzieci w wieku 5-14 lat, Dojrzała Logika – treningi logiczne dla dorosłych), –

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej został powołany dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy, a także kontynuację tradycji Kościoła Katolickiego niesienia pomocy duchowej i materialnej zarówno przez duchownych, jak i świeckich jego członków. Patronem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Święty Brat Albert – opiekun ubogich i potrzebujących. Pierwszym mianowanym Dyrektorem

UKS "SameJudo"

Uczniowski Klub Sportowy „SameJudo” powstał w 2015 roku. Prowadzi zajęcia judo dla dzieci i młodzieży już od 4-ego roku życia. Program zajęć obejmuje: · ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające; · ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne; · gry i zabawy ruchowe; · naukę sztuki miękkiego padania; · naukę i trening technik Judo; · naukę taktyki walki oraz przygotowanie do udziału w zawodach. W ciągu kilku lat działalności Klub może pochwalić się licznymi wyjazdami

Fundacja Daj Mi Skrzydła

Fundacja Daj Mi Skrzydła rozpoczęła działalność w 2012 r. Od maja 2015 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W trakcie kilkunastoletniej działalności Fundacji dzięki licznym akcjom udało się pomóc wielu osobom potrzebującym, w tym osobom chorym, niepełnosprawnym i dzieciom. Do Fundacji trafiają zwykle ludzie, którzy potrzebują wsparcia – nie tylko finansowego, ale również psychicznego i organizacyjnego. Celem Fundacji jest jak najlepiej wesprzeć zarówno podopiecznych, jak i ich najbliższych – usprawnić

Fundacja ODA

Fundacja ODA działa od 2013 roku przy Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie. Celem Fundacji są działania na rzecz popularyzowania historii Wołomina oraz inicjowanie działań budujących społeczeństwo obywatelskie. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: wyszukiwanie, gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z historią Wołomina, ich opracowywanie i udostępnianie w formie publikacji i wystaw. Stałymi cyklami realizowanymi przez Fundację ODA są: 1. Lekcje muzealne 2. Wieczory muzyczne 3. Podwieczorki muzyczne dla dzieci

Control Naczaj Team

Control Naczaj Team – szkoła Mistrzów! Klub prowadzi zajęcia ze sportów walki z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Oprócz treningów organizowane są wydarzenia, które mają na celu aktywizowanie członków Stowarzyszenia i ich rodzin do aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia. Chętni startują w zawodach krajowych i zagranicznych. Owocem pracy trenerów i zawodników jest wiele tytułów i medali na zawodach krajowych oraz międzynarodowych, w tym tych o randze mistrzostw. Klub działa w