Awaria oświetlenia ulicznego na ul. Wileńskiej w Wołominie

oświetlona ulica w mieście

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców gminy Wołomin, dotyczącymi awarii oświetlenia ulicznego na ul. Wileńskiej w Wołominie (na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie informuje, że od 2 miesięcy przedmiotowa awaria zostaje zgłaszana do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Jednocześnie informujemy, że co kilka dni przedmiotowa sprawa jest monitowana do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Z informacji uzyskanych przez Wydział Dróg Powiatowych, awaria oświetlenia została przekazana do Wykonawcy danej inwestycji, celem usunięcia awarii oświetlenia ulicznego.