Bezpłatna mammografia na Huraganie

Bezpłatna mammografia na Huraganie

1) 4 lutego przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie (pływalnia). Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (85) 676 03 32 lub 676 13 22,


2) 4 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 666 24 44,


3) 10 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (42) 254 64 10,


4) 19 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 767 34 44, 45, 46, 55, 56, 77, 78,


5) 20 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (58) 325 76 02 lub 325 76 05,


6) 29 marca przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie.

Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (85) 676 03 32 lub 676 13 22.

Bezpłatnymi badaniami objęte zostaną Panie w wieku 50 do 69 lat. Panie poza granicą tego wieku mogą wykonać badanie odpłatnie.

Kategoria: