Bezpłatna mammografia na Huraganie

Bezpłatna mammografia na Huraganie

1) 15 listopada 2018r. przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerami telefonów (85) 676 03 32 oraz (85) 676 13 22.
2) 2 grudnia 2018r. przy pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie. Rejestracja pacjentek odbywa się telefonicznie, pod numerem telefonu (58) 666 2 444.

Bezpłatnymi badaniami objęte zostaną Panie w wieku 50 do 69 lat. Panie poza granicą tego wieku mogą wykonać badanie odpłatnie.

Kategoria: