Bezpłatna sterylizacja i czipowanie 2020/21

Bezpłatna sterylizacja i czipowanie 2020/21

Akcja sterylizacji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów prowadzona jest przez Urząd Miejski w Wołominie do 31 marca 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Wołomin jest:
· Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach Wniosku o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów lub Wniosku o czipowanie. Wypełnione wnioski należy dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie (pokój 20 na parterze budynku). Pracownicy poinformują o dalszych krokach i przekażą dane kliniki.
· Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
· W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

Gmina pokrywa koszty zabiegu obejmujące:
· Wizytę kwalifikującą w tym badanie przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
· Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
· Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
· Wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. badanie krwi, odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Ważne:
· Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
· Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
· Minimum12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
· Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 763 30 98.

Pobierz:
wniosek sterylizacja 2020-21 (.DOC)
wniosek sterylizacja 2020-21 (.PDF)
Wniosek czipowanie 2020-21 (.DOC)
Wniosek czipowanie 2020-21 (.PDF)