Bezpłatna sterylizacja, kastracja i czipowanie 2021/22

pies i kot

UWAGA! Od 1 lipca 2021 roku zadania z zakresu prowadzenia akcji bezpłatnej sterylizacji, kastracji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami przejmuje Wydział Ochrony Środowiska. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 22 763 30 00 wew. 251.

Akcja sterylizacji, kastracji oraz czipowania (znakowania) psów i kotów prowadzona jest przez Urząd Miejski w Wołominie do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych.


Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Wołomin jest:
· Z bezpłatnych usług mogą skorzystać wyłącznie właściciele zwierząt, którzy są mieszkańcami gminy Wołomin.
· Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia (mieszkańca gminy Wołomin) – w dwóch egzemplarzach Wniosku o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów (.DOC, .PDF) lub Wniosku o czipowanie (.DOC, .PDF). Wypełnione wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wołominie. Pracownicy poinformują o dalszych krokach. Uwaga! Od 1 lipca 2021 roku wypełnione wnioski należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska!
· Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
· W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Chrobrego 2 w Wołominie: tel. (22) 787 24 40, 602 611 528.

Gmina pokrywa koszty zabiegu obejmujące:
· Wizytę kwalifikującą w tym badanie przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
· Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
· Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
· Wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. badanie krwi, odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Ważne:
· Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
· Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
· Minimum12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
· Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 763 30 00 wew. 251.

Wnioski (kliknij na aktywny link, aby rozpocząć pobieranie pliku):
Wniosek sterylizacja 2021-22 (.DOC)
Wniosek sterylizacja 2021-22 (.PDF)
Wniosek czipowanie 2021-22 (.DOC)
Wniosek czipowanie 2021-22 (.PDF)