Bezpłatna sterylizacja psów i kotów w 2019 r.

Bezpłatna sterylizacja psów i kotów w 2019 r.

Właściciele psów i kotów, którzy mieszkają w gminie Wołomin mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu bezpłatnej sterylizacji w lecznicy weterynaryjnej w Wołominie
przy ul. Piłsudskiego 38.

Koszt zabiegu obejmuje:

 • Wizytę kwalifikującą w tym badanie przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,

 • Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,

 • Zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia zwierzęcia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,

 • Wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Wołomin jest:

 • Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach Wniosku o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów,

 • Okazanie dowodu tożsamości,

 • Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,

 • W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

Akcja prowadzona jest przez Urząd Miejski w Wołominie do 31 marca 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. badanie krwi, odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzienie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Ważne:

 • Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.

 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.

 • Minimum12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.

 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/763-30-98

Wniosek do sterylizacji można pobrać tutaj lub pobrać od wtorku 28.05 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego (pok.20).

Kategoria: