Bezpłatne wejście na pływalnię podczas ferii dla dzieci i młodzieży

Bezpłatne wejście na pływalnię podczas ferii dla dzieci i młodzieży

Dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Wołomin w okresie ferii zimowych (13-26.02.2023 r.) będą mogły korzystać z wołomińskiej pływalni bezpłatnie.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:
• wejście z pełnoletnim opiekunem posiadającym zakupiony na zasadach ogólnych bilet, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem;
• okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

Opiekunowie dzieci korzystających z promocji nie są objęci akcją promocyjną i zobowiązani są do zakupu biletu na zasadach ogólnych. Promocja dotyczy wyłącznie wejść indywidualnych w formie rekreacyjnej, promocja nie dotyczy grup zorganizowanych oraz uczestników zajęć zorganizowanych.

Regulamin akcji dostępny na stronie internetowej: www.plywalniawolomin.pl (aktywny link do strony)