Bilet metropolitalny i Wołomińska Karta Mieszkańca

Od 1 kwietnia 2019 roku Bilet Metropolitalny (Warszawa+) pełni jednocześnie funkcję Wołomińskiej Karty Mieszkańca, która daje dostęp do wielu atrakcyjnych zniżek od partnerów na terenie gminy. Posiadacze Biletu Metropolitalnego (Warszawa+) oraz Wołomińskiej Karty Seniora nie muszą występować z dodatkowym wnioskiem ani wymieniać tych dokumentów. Wołomińska Karta Seniora automatycznie staje się Wołomińską Kartą Mieszkańca Senior.

O wydanie karty mogą wystąpić wszystkie osoby, które rozliczyły PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, a na zeznaniu wskazały zamieszkanie na terenie gminy Wołomin. Jedna karta umożliwi zarówno podróże ze zniżką, jak i potwierdzi uprawnienia do korzystania z ofert i rabatów przygotowanych dla jej posiadaczy przez Partnerów programu Wołomińska Karta Mieszkańca lub Wołomińska Karta Mieszkańca Senior.

Bilet Metropolitalny (Warszawa+) przeznaczony jest dla osób korzystających z komunikacji Warszawskiego Transportu Publicznego. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne „L”, pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich w granicach 1 i/lub 2 strefy biletowej. Dzięki maksymalnemu poziomowi dopłaty mieszkańcy gminy Wołomin mogą oszczędzić nawet 60 zł miesięcznie na dojazdach!

Bilet metropolitalny i Wołomińska Karta MieszkańcaKto może skorzystać z oferty?
1. Osoby zamieszkałe na terenie gminy Wołomin, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazały w zeznaniu podatkowym gminę Wołomin jako miejsce swego zamieszkania.
2. Dzieci tych osób (do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia).
3. Studenci do ukończenia 26 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczyli/rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazali/wskazał w zeznaniu podatkowym gminę Wołomin jako miejsce swego zamieszkania.

W programie „Wołomińska Karta Mieszkańca” przewidziany jest system ulg i zniżek, z których może korzystać posiadacz karty. Należą do nich między innymi:
→ zniżki na usługi sportowo-rekreacyjne oferowane przez Pływalnię Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie – 30% na zakup biletów jednorazowych 60 min., w godzinach otwarcia obiektu przez 7 dni w tygodniu z możliwością korzystania z kompleksu odnowy biologicznej, jeden raz dziennie;
→ 10% na zakup karnetu na usługi sportowo-rekreacyjne od cennika podstawowego;
→ 10% zniżki przy zakupie biletów na imprezy organizowane lub odbywające się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie;
→ prawa do dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, który na zlecenie gminy Wołomin realizuje zadanie opieki nad dziećmi do lat 3;
prawa do zniżek udzielanych przez inne jednostki i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą,  zwane dalej Partnerami, które podpisały deklarację (odrębna lista Partnerów).

Osoby, które ukończyły 60 rok życia mogą odebrać spersonalizowaną Wołomińską Kartę Seniora i korzystać ze specjalnej oferty zniżek i ulg w wołomińskich instytucjach i firmach (szczegóły i Lista Partnerów Wołomińskiej Karty Seniora).

Zachęcamy wszystkie firmy prowadzące działalność na terenie gminy Wołomin do włączenia się do programu poprzez wypełnienie i złożenie Deklaracji dla Partnera Programu (.PDF).

Jak zdobyć wyrobić kartę?
Mieszkańcy gminy Wołomin karty otrzymają za darmo. Ich wyrabianie jest możliwe w Centrum Obsługi Mieszkańca na parterze Urzędu Miejskiego w Wołominie. Punkt wydawania kart przy wejściu głównym jest czynny w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 9:00 – 19:00,
wtorek – czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 14:00

Karty są wydawane w ciągu kilku minut od złożenia i pozytywnej weryfikacji wniosku. Złożenia wniosku i odbioru karty należy dokonać osobiście. Rodzice występują o karty dla dzieci w ich obecności.

Oferta Bilet Metropolitalny (Warszawa+) obejmuje imienne bilety długoterminowe – 30- i 90-dniowe, bez zniżki na zakup biletów krótkoterminowych. Pozostałe ulgi i uprawnienia, np. do bezpłatnych przejazdów, pozostają bez zmian. Oferta obowiązuje od 1 września 2018 r. Bilet można kupić w każdym stacjonarnym punkcie obsługi pasażera ZTM. WAŻNE! Zakup oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) jest możliwy tylko na nowe, odpowiednio spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie (WKM).

Zniżki od Partnerów programu Wołomińska Karta Mieszkańca przyznawane są do momentu ich odwołania.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wydania Wołomińskiej Karty Mieszkańca/Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior potrzebne są następujące dokumenty:
1. Pierwsza strona złożonego PIT-u za rok ubiegły ze stemplem Urzędu Skarbowego w Wołominie, poświadczającym złożenie rozliczenia podatku – oryginał do wglądu.
2. Urzędowe Poświadczenie Odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za ubiegły rok, składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.

Zdjęcie do karty będzie wykonywane na miejscu.

Pobierz dokumenty:
Wniosek o wydanie Karty (.PDF)
Deklaracja dla Partnera Programu (.PDF)
Zarządzenie Bilet Metropolitalny (.PDF)
Zarządzenie Wołomińska Karta Mieszkańca (.PDF)