gmina Wołomin

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 12.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 12.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie

grafika raport ze spotkania online

7 lutego odbyło się spotkanie online na temat rozbudowy ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów w Wołominie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu, w którym znajdziecie Państwo szczegółowo opisane wnioski i uwagi zebrane podczas spotkania. Do pobrania: Uwagi do koncepcji budowy ulicy Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów  Plan sytuacyjny

tężnia solankowa

Morska bryza w środku miasta? Jak najbardziej! Przy ul. Wileńskiej powstanie tężnia solankowa. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 87 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Kolejna tężnia, która powstanie w Wołominie to obiekt, w którym mieszkańcy odpoczną i zaczerpną z powietrza wielu właściwości leczniczych. Tężnia powstanie na obszarze rewitalizacji, pomiędzy ulicami Ogrodową a Wileńską, na terenie dawnej siedziby

zakończenie roku w szkole

Uczniowie klas III I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie w piątek uroczyście zakończyli rok szkolny. Dziś przystąpili do egzaminu maturalnego, określanego – nie bez powodu mianem przepustki do dorosłości. Zakończenie jednego rozdziału jest jednocześnie początkiem drugiego. Dbajcie o siebie i podążajcie zawsze w tym kierunku, w którym widzicie szansę na swój rozwój. Życzymy doskonałych wyników podczas egzaminów oraz satysfakcji z dokonanych wyborów.

dzień strażaka

Trudna i niebezpieczna, ale jakże szlachetna misja strażaka darzona jest w Wołominie najwyższym szacunkiem. W obliczu pożarów, klęsk żywiołowych, ale również wielu innych zagrożeń to właśnie strażacy są zwykle pierwsi w szeregu ofiarnych ratowników, niosąc pomoc naszym mieszkańcom. Nie do przecenienia jest też rola, jaką odgrywają podczas okazywania wsparcia ofiarom wojny w Ukrainie. W dzień strażackiego święta dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy na dźwięk alarmu natychmiast ruszają na ratunek.

obchody Konstytucji 3 Maja w Wołominie

Konstytucja 3 Maja stała się fundamentem demokratycznego państwa i dała Ojczyźnie nadzieję, która zjednoczyła Naród. Każda rocznica jej uchwalenia w Wołominie jest okazją do radosnego manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej. Wydarzenia sprzed 231 lat przypominają o pielęgnowaniu wartości patriotycznych, o wysiłkach ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem podjęli się niełatwego zadania reformy państwa. 3 maja uświadamia nam, że polskość to wspólnota, duma i radość. To społeczny duch, który prowadził naszych

Dzień Flagi RP

Dziś spoglądamy na nasze barwy i symbole narodowe, przypominając sobie ich szczególne znaczenie. Z dumą i radością podnieśliśmy Flagę Rzeczypospolitej Polskiej w Ossowie. Razem stanęliśmy pod najpiękniejszym z symboli. Dziękuję za obecność moim zastępcom Dariusz Szymanowski, Łukaszowi Markowi, prezesowi PK Adamowi Jaczewskiemu, przedstawicielom Wołomińska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin, Ochotnicza Straż Pożarna Ossów oraz kadetom I LO PUL w Wołominie, którzy niosą nieustannie ręce gotowe do służby –

Wołomiński Fudusz Inwestycji Oświatowych logotyp

Informujemy dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin o rozpoczęciu naboru wniosków do Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych. Wnioski można składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin od 4 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Pomysłodawcą Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych, którego głównym celem jest wspieranie placówek oświatowych jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) stał

Złote Gody wręczenie medali parom

Ponad pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu, a teraz świętują Złote Gody. Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wręczyła medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom z naszej gminy. Jest to – wśród wszystkich odznaczeń – medal szczególny. Otrzymuje go dwoje ludzi za którymi kryje się wiele doświadczeń i wysiłku, ale również gorące serce na tyle wielkie, że przetrwało trudności. Dziś doczekali momentu, w którym mogą ocenić własne życie i powiedzieć: