gmina Wołomin

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

ZARZĄDZENIE NR 316/2021 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.

podpisanie umowy na dofinansowanie

Dziś podpisaliśmy umowę o dofinansowaniu w wysokości 4 mln zł na rozbudowę i budowę drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą.  Jest to znaczny zastrzyk finansowy, który przyniesie szybszy rozwój infrastruktury Wołomina. Dobra współpraca z województwem mazowieckim nieustannie wpływa na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców. Dziękuję marszałkowi województwa mazowieckiego Adam Struzik za pomoc, która jest realnym wsparciem dla naszej gminy

projekt planu Centrum Duczek

Od 15 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. można ponownie zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt miejscowego planu jest dostępny: na stronie internetowej www.wolomin.org/planowanie-przestrzenne, na stronie www.wolomin.bip.net.pl w Urzędzie Miejskim w Wołominie (w godzinach pracy Urzędu). Dyskusja publiczna Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 6

wspólne zdjęcie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Ku pamięci bohaterów walczących o wolną Polskę, w jedności z mieszkańcami, z którymi tworzymy teraźniejszość i dla budowania przyszłości – dziś w dniu Narodowego Święta Niepodległości spotkaliśmy się, by dać świadectwo naszej dumy i szacunku dla Niepodległej Polski. 103 lata temu spełniły się sny o niepodległej, wolnej ojczyźnie. Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości spełniły się również moje nadzieje i oczekiwania. Widziałam jedność, wspólnotę, radość i dumę wśród naszych mieszkańców. Wspólnie

warta honorowa przy tablicy

Odrodzona przed ponad stu laty Niepodległa stała się wspólnym, bezpiecznym domem swoich obywateli. Na jej rozwój i pomyślność pracowali wszyscy – również mieszkańcy naszej gminy. Przy pasażu na Osiedlu Niepodległości odsłoniliśmy dziś tablicę oraz poznaliśmy życiorys Bronisława Manickiego – żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej. Zbliżające się święto Odzyskania Niepodległości stało się doskonałą okazją do uczczenia pamięci naszego rodaka, uczestnika walk o niepodległość. Za przybliżenie sylwetki patrona pasażu dziękujemy pani Małgorzacie Prawdzic-Szczawińskiej.

podpisanie umowy na remont ulicy Brzozowej

Poprawa stanu ulic to nasz priorytet. Budujemy i modernizujemy kolejne kilometry gminnych ulic. Dziś Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na remont ul. Brzozowej. Już za miesiąc kierowcy odczują zmiany na odcinku od ul. Partyzantów do końca ulicy Brzozowej. A wszystko to dla lepszej i zrównoważonej przyszłości Wołomina!

dowód osobisty

W dniu 5 listopada br. tylko do godziny 11:30 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód i załatwić inne sprawy z obszaru dowodów osobistych. Powodem jest zapewnienie bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Nowe dowody osobiste już w listopadzie Od poniedziałku 8 listopada mieszkańcy będą mogli składać już wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji. Odciski palców

Zakup laptopów

Już są kolejne laptopy dla gminnych szkół. Tym razem 37 sztuk. Kupiliśmy je w ramach programu „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”. W najbliższych dniach przekażemy je do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie, Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie oraz Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach. Łącznie ze środków zewnętrznych w ramach projektów edukacyjnych kupiliśmy 354 laptopy (źródło

60 lecie jubileuszu klubu seniora

26 października Wołomińskie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodziło  jubileusz 60-lecia . To ponad pół wieku budowania pięknej wspólnoty. Gratulujemy całego okresu aktywnej działalności i wielu zrealizowanych przedsięwzięć skierowanych do seniorów z gminy Wołomin. Nasi Seniorzy chcą i są aktywni. Dają tego dowód angażując się w życie społeczne w naszym mieście. Codziennie pokazują nam, że pozytywne nastawienie do życia nie mija z wiekiem. Z serca życzymy wszystkim naszym

piec Duczki szkoła

W gminie, jak w życiu, zdarzają się awarie i niespodziewane wydatki z którymi musimy sobie poradzić. Gdy awaria dotyczy pieca, a zima za pasem, trzeba działać i to trzeba działać szybko. Tak było w przypadku kotła gazowego w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach. Nie mogliśmy ryzykować bezpieczeństwa i komfortu ponad 600 dzieci i pracowników placówki – kotły gazowe musiały zostać wymienione. Dziś prace są na ukończeniu, a w szkole panuje przyjemne