gmina Wołomin

klucze i dom

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) art. 35 ust. 1 i 2, art, 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje: § 1. Ogłaszam konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego na okres

odśnieżarka na drodze podczas opadów śniegu

Zimowe utrzymanie dróg. Kto jest za nie odpowiedzialny? W gminie Wołomin występują trzy kategorie dróg publicznych tj. gminne, powiatowe i wojewódzkie. Każda z nich ma odrębnego zarządcę, który bezpośrednio odpowiada za remonty i bieżące utrzymanie. Z wykazem dróg na kategorie na terenie gminy Wołomin można zapoznać się na stronie, link: https://wolomin.org/wykaz-drog/ Przypominamy numery telefonów w sprawie odśnieżania i odladzania dla wszystkich kategorii dróg publicznych: DROGI WOJEWÓDZKIE Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg

laptopy w wołomińskich szkołach

Po kilkumiesięcznej przerwie najmłodsi wrócili do nauki w szkołach. Dyrektorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali placówki na powrót klas I-III. Wspólnym wysiłkiem, pedagogów i rodziców, pokonaliśmy kolejne wyzwania związane z nauką w czasie epidemii. Nauce zdalnej sprzyjało znaczne doposażenie gminnych szkół w ramach projektów edukacyjnych, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Nowoczesny sprzęt, w tym ponad 400 nowych laptopów, ułatwił, zarówno nauczycielom jak i uczniom, naukę na odległość. Mam nadzieję

środki dezynfekujące w samochodzie

Nie zapominamy o pomocy dla najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Do wołomińskiego hospicjum przekazaliśmy dodatkowe pakiety środków ochronnych, higienicznych i spożywczych. Trwająca od wielu miesięcy epidemia pochłania ogromną ilość materiałów ochronnych, dlatego liczy się każda forma wsparcia.  

plan budowy

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15.01.2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.

WOŚP grafika

Bliskie nam sztaby – WOŚP Wołomin – Gramy Mobilnie i WOŚP Duczki dzielnie przygotowują się, by sprostać obostrzeniom i pobić kolejny rekord. Zajrzyjcie Państwo na fanpage gminnych sztabów i zobaczcie ile atrakcji szykują dla nas, byśmy wygrali ten finał.

konferencja NIE dla podzialu

Prawie 30 milionów złotych na inwestycje województwa mazowieckiego w naszym regionie to jeden z argumentów przemawiających za tym, aby sprzeciwić się podziałowi Mazowsza. Dziś, podczas konferencji prasowej na łączniku S8 z DW635 #NiedlapodziałuMazowsza wypowiedzieli Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina, Paweł Bednarczyk Burmistrz Tłuszcza oraz Krzysztof Dobrzyniecki – Zastępca Burmistrza Radzymina. Stanowisko samorządowców poparła również Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP. Spotkaliśmy się dziś z Marszałkiem

grafika z podsumowaniem nasadzeń w gminie Wołomin

2020 rok zapewnił nam dogodne warunki do sadzenia drzew i krzewów w gminie Wołomin. Łącznie posadziliśmy prawie 235 szt. drzew, prawie 334 szt. krzewów oraz rabaty różane o łącznej powierzchni 1294 m2.Tereny zieleni pełnią bardzo ważną funkcję w mieście, a w przyszłości ich rola będzie tylko się zwiększała. Czekamy do wiosny, aż nowe nasadzenia zazielenią naszą okolicę.

grafika z podsumowaniem modernizacji przejść dla pieszych

Doświetlone i zmodernizowane przejścia dla pieszych to poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz komfort kierowców na wołomińskich drogach. Przy wsparciu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Piotr Sikorski – Radny Rady Miejskiej w Wołominie oraz zespołu zaangażowanych mieszkańców i urzędników w 2020 roku poprawiliśmy bezpieczeństwo na następujących przejściach: ✅ Modernizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kleeberga i Tęczowej w Wołominie, ul. Batorego i Tęczowej w Wołominie, ul. Kościelnej i Mieszka