gmina Wołomin

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień aktywnie włącza się przeciwdziałanie przemocy

Wspólnie angażujemy się w przeciwdziałanie przemocy. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, w ramach kampanii, prowadzi szereg działań, które wspierają dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu trudności. Inicjatywy realizowane przez OPTU: Dzięki projektowi „W Rodzinie Siła” dzieci i ich rodzice wzięli udział w konsultacjach indywidualnych z kadrą terapeutyczną. Warsztaty zwiększania umiejętności wychowawczych poruszające tematy z zakresu systemu rodzinnego, postaw rodzicielskich, rozpoznawania i ustalania granic oraz uczuć w rodzinie, wzmacniania samodzielności

Wspólna walka z przemocą: projekt "hejTY" w wołomińskich szkołach

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i hejtu. W ramach projektu „hejTY”, prowadzonego przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, uczniowie z Wołomina podejmują tę trudną tematykę poprzez warsztaty dramowe, przygotowane przez specjalistów oraz aktorów z Teatru Ot Tak. Dzięki temu młodzież lepiej rozumie znaczenie empatii, umiejętności reagowania na przemoc, odpowiedzialności i odwagi. Szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie i wspierani, mogą się rozwijać w

sesja rady miejskiej

Informujemy, że 20 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem portalu eSesja (link do portalu). Porządek posiedzenia jest dostępny na portalu eSesja (link).

wybory uzupełniające

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w którym, zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz 334 z późn. zm.), zwraca się on o dokonanie wyboru ławników w naborze uzupełniającym: Do Sądu Rejonowego w Wołominie w liczbie

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

W dniu Pracownika Gospodarki Komunalnej pragniemy wyrazić najszczersze podziękowania wszystkim pracownikom naszych usług komunalnych w Wołominie. Wasza ciężka praca i poświęcenie są fundamentem sprawnie funkcjonującej społeczności. Dziękujemy Wam za każdy dzień, kiedy dbacie o nasze miasto, czyniąc je czystym, bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla nas wszystkich! Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pracowników MZO Wołomin, PWiK Wołomin, Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wasza praca każdego dnia przyczynia się do poprawy

Ostatnie szkolenie dla nauczycieli wołomińskich szkół z zakresu cyberprzemocy

Zakończyliśmy serię  warsztatów dla przedstawicieli placówek oświatowych w ramach naszej inicjatywy „Twoja Moc to Nie Przemoc”. Warsztaty odbywały się we współpracy z firmą „W pełni sobą” oraz ekspertami NASK, dzięki czemu mieliśmy możliwość szerokiego omówienia kwestii hejtu i cyberprzemocy, które stają się coraz bardziej znaczącymi wyzwaniami w środowisku szkolnym. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach jest kluczowe dla stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska edukacyjnego, które sprzyja rozwojowi uczniów. Przemoc wpływa negatywnie na

sesja rady miejskiej

Informujemy, że 7 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 11:00 odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2024-2029. Obrady będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem portalu eSesja (link do portalu). Porządek posiedzenia jest dostępny na BIP – aktywne łącze.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2024

23 kwietnia 2024 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2024. To był czas wielu wyzwań, ale również wielu sukcesów, wspólnej i potrzebnej pracy oraz projektów realizowanych w służbie mieszkańcom gminy Wołomin. Dziękujemy radnym za godne reprezentowanie lokalnej społeczności i życzymy wielu sukcesów. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej (kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć).

Plakat obchody Konstytucji 3 Maja

Świętujmy razem 233. rocznicę Konstytucji 3 Maja! Mieszkańcy Wołomina! Zapraszamy Was do wspólnego celebrowania jednego z najważniejszych dni w naszym kalendarzu narodowym. Dołączcie do nas w dniu pełnym dumy i radości! Kiedy? 3 maja 2024 r. Rozpoczynamy o 8:30 Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie zapraszamy na uroczysty przemarsz do skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 10:00 zaczniemy główne obchody pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920, gdzie

Plakat obchody Konstytucji 3 Maja

Świętujmy razem 233. rocznicę Konstytucji 3 Maja! Mieszkańcy Wołomina! Zapraszamy Was do wspólnego celebrowania jednego z najważniejszych dni w naszym kalendarzu narodowym. Dołączcie do nas w dniu pełnym dumy i radości! Kiedy? 3 maja 2024 r. Rozpoczynamy o 8:30 Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie zapraszamy na uroczysty przemarsz do skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 10:00 zaczniemy główne obchody pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920, gdzie