Spotkanie w sprawie budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu

Spotkanie w sprawie budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu

19 lipca 2018 r. o godzinie 16:30 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanym przez gminę programie funkcjonalno-użytkowym dla zamówienia pn.: “Budowa drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-Lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna). Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie.

Kategoria: