Budowa ul. Mickiewicza w Wołominie – spotkanie z mieszkańcami

Budowa ul. Mickiewicza w Wołominie - spotkanie z mieszkańcami

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mickiewicza odc. od ul. Kościelnej do ul. Wileńskiej, informuję, iż w dniu 15.06.2018r., o godzinie 12.00, w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione i uzgodnione rozwiązania projektowe przyjęte w koncepcji budowy drogi, na podstawie, której wykonywany będzie dalszy ciąg prac projektowych (PDF).

Kategoria: