Budżet gminy Wołomin na 2021 r. – uchwała nie została podjęta

Budżet gminy Wołomin na 2021 r. - uchwała nie została podjęta

Budżet gminy Wołomin na 2021 rok nie został uchwalony! Nie znajdujemy uzasadnienia dla tej decyzji. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) oraz komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Wołominie wraz z pozytywną opinią Komisji Gospodarki i Finansów Gminnych.

Radni mieli sporo czasu na zgłaszanie uwag. Projekt budżetu na 2021 trafił do radnych 16 listopada 2020. Do 30 listopada odbyły się komisje merytoryczne, które opiniowały uchwałę w zakresie odpowiadającym kompetencjom komisji. Posiedzenie ostatniej Komisji – Gospodarki i Finansów Gminnych, która zbiera opinie poszczególnych komisji i wydaje opinię zbiorczą o projekcie budżetu odbyło się 1 grudnia 2020.

Członkowie Komisji Gospodarki, w tym Ryszard Madziar, Bogdan Sawicki, Andrzej Fuśnik i Kazimierz Tarapata zaopiniowali uchwałę budżetową POZYTYWNIE. Dlaczego podczas sesji zagłosowali inaczej?

To samo pytanie można skierować do radnych: Marcina Godlewskiego, Beaty Gomse, Roberta Kobusa, Agnieszki Kozy, Janusza Mirowskiego i Krzysztofa Rembelskiego, którzy nie zgłosili uwag do budżetu na komisjach merytorycznych, a zagłosowali przeciw uchwale budżetowej.

Brak uchwalonego budżetu to brak inwestycji i nowych zadań z początkiem roku, a także znaczne wydłużenie procesów w przypadku niektórych usług. Konsekwencje tej decyzji odczują nie tylko urzędnicy, ale przede wszystkim mieszkańcy.

W obecnej sytuacji nie możemy zawrzeć żadnej umowy na 2021 rok. Przez głosy 10 radnych na 2021 nie mamy budżetu!

Opinia Komisji Gospodarki i Finansów Gminnych (PDF)

Uchwała nr Wa.533.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (PDF)