Burmistrz Wołomina z wotum zaufania i absolutorium

grupowe zdjęcie po głosowaniu

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się 8 czerwca 2021 roku radni udzielili burmistrz Elżbiecie Radwan wotum zaufania i udzielili absolutorium za 2020 rok. Jest to wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gminy za 2020 rok.

Burmistrz Wołomina podziękowała swoim współpracownikom we wpisie na Facebooku (link do wpisu):
“Wotum zaufania i absolutorium zdecydowaną większością głosów!
Bardzo dziękuję za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Wszystkie działania w 2020 roku podejmowałam z myślą o naszych mieszkańcach i zrównoważonym rozwoju gminy. Czuję się odpowiedzialna za przyszłość Wołomina i nie zamierzam zwalniać tempa w żadnym z obszarów. Rozwój gminy Wołomin to mój priorytet. Nowe ulice, szkoły, przedszkola, place zabaw muszą iść w parze z realizacją rozbudowanych projektów społecznych. Utrzymanie równowagi pomiędzy dynamicznym rozwojem urbanistycznym i szczęśliwym społeczeństwem to mój, wciąż aktualny cel.
Dziękuję wszystkim, którzy postrzegają swoją pracę na rzecz gminy jako służbę społeczeństwu – wspierającym mnie radnym: Marek Górski, Katarzyna Pazio, Edyta Babicka, Aneta Adamus, Magdalena Zych, Agata Bochenek, Urszula Wiśniewska, Karol Cudny, Paweł Konrad Kocik, Piotr Sikorski, Wojciech Plichta, moim zastępcom Dariuszowi Szymanowskiemu, Łukaszowi Markowi, Skarbnik Bożenie Wielgolaskiej, Sekretarz Małgorzacie Izdebskiej, sołtysom, prezesom Spółek, dyrektorom jednostek gminnych, pracownikom i współpracownikom. Ciągły rozwój gminy Wołomin oraz coraz wyższe pozycje w rankingach oceniających samorządy to nasz wspólny sukces”.

Z wynikami głosowania można zapoznać się w portalu eSesja:
wotum zaufania – link do strony
absolutorium – link do strony