Bezpieczny Wołomin

Przekazanie alkomatu Straży Miejskiej. Zdjęcie przedstawia trzy osoby.

Straż Miejska w Wołominie została wyposażona w nowoczesny alkomat. Zakup został zrealizowany w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Alkomat Promiler AlcoScan AL-4000 został przekazany strażnikom przez gminę w nieodpłatne użytkowanie. Z urządzenia może skorzystać każdy chętny. Alkomat został zainstalowany w wejściu do budynku Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej 13. Urządzenie jest bardzo intuicyjne i szybkie, a korzystanie z niego zupełnie anonimowe.

Uwaga na oszustów!

Do Urzędu Miejskiego w Wołominie wpłynęła informacja dotycząca dwóch podejrzanych osób (mężczyzna i kobieta), które chodzą po blokach przy ul. Kościelnej. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, uprzedzenie dzieci i osób starszych, żeby nie udzielały żadnych informacji osobom postronnym!

ostrzeżenie alarm

Informujemy, że dn. 27 września 2023 roku (środa) od godz. 8.00 do godz. 15.00 odbędzie się trening oraz przegląd techniczny elektronicznych syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi gminy Wołomin, w ramach którego nastąpi próbne, głośne uruchomienie dźwiękowych sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych (teksty słowne). Prosimy nie reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze! Syreny alarmowe umieszczone są na budynkach w następujących lokalizacjach: • Urząd Miejski w Wołominie, ul.

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca 2023 r. obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), we współpracy z Europolem i Komisją Europejską, w 23 krajach już po raz piąty rusza kampania „Stop włamaniom do domów”, której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia dobytku, mieszkania czy domu. Przestępstwa przeciwko mieniu, a dokładniej kradzieże z włamaniem, dotykają wielu obywateli Europy. Pociągają za sobą nie tylko

ostrzeżenie alarm

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie

Na zdjęciu lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

Jednostka OSP w Zagościńcu jest już gotowa do kolejnych zadań specjalnych – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy został oficjalnie przekazany w ręce ochotników. Renault Master, który trafił do gminnej jednostki jest wyposażony w agregat wysokociśnieniowy z linią szybkiego natarcia, zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 100 litrów, agregat proszkowy 50 kg, sprzęt ratownictwa technicznego i inne niezbędne sprzęty. Na dachu umieszczono tablicę z umożliwiającą wyświetlanie komunikatów oraz piktogramów. Zabudowę

ostrzeżenie alarm

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 31 maja 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych. • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie

Dodatkowe środki dla OSP Ossów

Dzięki dobrej współpracy z województwem mazowieckim i dodatkowym środkom z budżetu gminy Ochotnicza Straż Pożarna w Ossowie rozbudowuje swój garaż. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała już aneks do umowy i przekazała dodatkowe środki na zakończenie inwestycji. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i konsekwentnemu wspieraniu Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększają się możliwości niesienia pomocy mieszkańcom. Lepiej wyposażona straż pożarna to większe bezpieczeństwo nas wszystkich.

Wołomińskie Ochotnicze Straże Pożarne rosną w siłę

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP w Zagościńcu. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę na przekazanie dotacji. Nowy samochód wzmocni zdolności operacyjne jednostki. Samochód został zakupiony ze środków gminy Wołomin, która przekazała na ten cel 250 tysięcy złotych. Kolejne 80 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego.

System Wczesnego Ostrzegania w gminie Wołomin

Wołomin jako jedna z 10 gmin uczestniczyła w projekcie „System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”, którego łączna wartość wyniosła ponad 1,3 mln złotych. Dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wyniosło 820 tys. złotych. Dzięki projektowi w Wołominie oraz 9 gminach powiatu wołomińskiego rozstał rozbudowany System Wczesnego Ostrzegania. W 2017 roku gmina Wołomin została wyposażona w 7 dodatkowych punktów alarmowych z zarządzaniem cyfrowym oraz pulpit sterowniczy. Zainstalowany