Bezpieczny Wołomin

ostrzeżenie alarm

Premier Donald Tusk podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO–CRP) na całym obszarze RP. Stopnie będą obowiązywały do 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23:59. Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Drugi stopień alarmowy

Bezpieczeństwo

Na naszym kanale na YouTube – aktywne łącze opublikowaliśmy wideoporadnik „Jak być przygotowanym na zagrożenia lub sytuacje awaryjne?”, który pomoże zwiększyć Wasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo Waszych bliskich w obliczu różnorodnych zagrożeń. Nasz przewodnik składa się z pięciu szczegółowo opracowanych modułów, które zapewnią Wam niezbędną wiedzę i umiejętności. 1. Rodzinny plan awaryjny – aktywne łącze – Poznaj, jak stworzyć efektywny plan działania dla Twojej rodziny, który pomoże Wam wspólnie poradzić sobie

Podpisanie umowy z KSP

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy Straży Miejskiej z Komendą Stołeczną Policji, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w naszej gminie. Dzięki rozszerzeniu współpracy z wykorzystaniem gminnej infrastruktury otworzyliśmy się na nowe możliwości działań dla dobra mieszkańców. Ta umowa to nie tylko formalność, ale przede wszystkim wyraz troski o wspólne dobro. Dzięki niej, możemy efektywniej dbać o porządek i spokój, co jest fundamentem dla rozwoju naszej społeczności. Współpraca z policją otwiera nowe możliwości działań

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu

Gmina Wołomin przekazała 200 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu. Inwestycja ta zapewni lepsze wyposażenie i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, stanowiąc wyraz uznania dla pracy strażaków.

Przekazanie alkomatu Straży Miejskiej. Zdjęcie przedstawia trzy osoby.

Straż Miejska w Wołominie została wyposażona w nowoczesny alkomat. Zakup został zrealizowany w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Alkomat Promiler AlcoScan AL-4000 został przekazany strażnikom przez gminę w nieodpłatne użytkowanie. Z urządzenia może skorzystać każdy chętny. Alkomat został zainstalowany w wejściu do budynku Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej 13. Urządzenie jest bardzo intuicyjne i szybkie, a korzystanie z niego zupełnie anonimowe.

Uwaga na oszustów!

Do Urzędu Miejskiego w Wołominie wpłynęła informacja dotycząca dwóch podejrzanych osób (mężczyzna i kobieta), które chodzą po blokach przy ul. Kościelnej. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, uprzedzenie dzieci i osób starszych, żeby nie udzielały żadnych informacji osobom postronnym!

ostrzeżenie alarm

Informujemy, że dn. 27 września 2023 roku (środa) od godz. 8.00 do godz. 15.00 odbędzie się trening oraz przegląd techniczny elektronicznych syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi gminy Wołomin, w ramach którego nastąpi próbne, głośne uruchomienie dźwiękowych sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych (teksty słowne). Prosimy nie reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze! Syreny alarmowe umieszczone są na budynkach w następujących lokalizacjach: • Urząd Miejski w Wołominie, ul.

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca 2023 r. obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), we współpracy z Europolem i Komisją Europejską, w 23 krajach już po raz piąty rusza kampania „Stop włamaniom do domów”, której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia dobytku, mieszkania czy domu. Przestępstwa przeciwko mieniu, a dokładniej kradzieże z włamaniem, dotykają wielu obywateli Europy. Pociągają za sobą nie tylko

ostrzeżenie alarm

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie

Na zdjęciu lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

Jednostka OSP w Zagościńcu jest już gotowa do kolejnych zadań specjalnych – lekki samochód ratowniczo-gaśniczy został oficjalnie przekazany w ręce ochotników. Renault Master, który trafił do gminnej jednostki jest wyposażony w agregat wysokociśnieniowy z linią szybkiego natarcia, zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 100 litrów, agregat proszkowy 50 kg, sprzęt ratownictwa technicznego i inne niezbędne sprzęty. Na dachu umieszczono tablicę z umożliwiającą wyświetlanie komunikatów oraz piktogramów. Zabudowę