Komunikacja miejska

Niebieski autobus przy przystanku

Uwaga pasażerowie! Od 12 stycznia zmienia się rozkład jazdy linii L37. Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem przebudowy drogi powiatowej 4314W Leśniakowizna – Turów w gminie Wołomin i zamknięciem ciągu ulic S. Matarewicza w Ossowie i gen. J. Hallera w Turowie na odcinku od ulicy Grabicznej do ulicy Nadarzyńskiej (DW 634) oraz przywróceniem ruchu na ciągu ulicy S. Matarewicza od ulicy Grabicznej do Leśniakowizny od dnia 12 stycznia

wnętrze busa z siedzeniami

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz zimowych ferii szkolnych tj. w dniach 19.12.2020 do 17.01.2021. w dniach 19-20.12.2020r. (sobota, niedziela): autobusy, tramwaje – kursować będą wg. rozkładu jazdy soboty, linie lokalne typu L-x – kursować będą bez zmian, linie: 190, 517 kursować będą wg. specjalnego rozkładu jazdy, do obsługi linii: 27, 28, zostanie skierowany tabor o

wnętrze busa z siedzeniami

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu linii lokalnej – L36, gmina Wołomin informuje, że w dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej 4312W Zagościniec – Helenów. Z informacji uzyskanych od Wykonawcy prace na odcinku od ul. 100-lecia w Zagościńcu w kierunku miejscowości Helenów, zakończą się wiosną 2021 r. Zgodnie z powyższym trasa komunikacyjna linii lokalnej – L36, zostanie zmodernizowana w momencie zakończenia ww. prac.

siedzenia w busie, komunikacji miejskiej

Gmina Wołomin informuje, że w związku ze zgłoszeniem firmy TOM-BRUK Sp. z o.o. o zamknięciu od 18 listopada 2020 r. do wiosny przyszłego roku – pętli autobusowej PKP WOŁOMIN, planowane jest skierowanie linii lokalnej – L40 do tymczasowego krańca zlokalizowanego na parkingu przy ul. Wileńskiej w Wołominie (zgodnie z załączonym projektem czasowej organizacji ruchu). Do przystanku tymczasowego będą również wykonywać przelotowo podjazdy autobusy linii lokalnych – L35 oraz L37.

uchwyty do trzymania podczas jazdy busem

W związku z licznymi prośbami mieszkańców gminy Wołomin, kursującymi linią lokalną – L36, gmina Wołomin we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Wołominie, od 16 listopada planuje dokonać zmiany numeracji przystanku – Wołomin, Szpital Powiatowy (przy ul. Gdyńskiej) z “02” na “01”. Po dokonanych zmianach ww. przystanek będzie przy wiacie przystankowej, co w znaczący sposób ułatwi mieszkańcom korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie Gminy.

Czerwony autobus z pomarańczowymi elementami na tle niebieskiej infografiki

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Wołomin, kursującymi linią lokalną – L37, a także trwającą rozbudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania “Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W”, Wykonawca informuje, że: 1) przeprowadzany jest obecnie II etap czasowej organizacji ruchu, który zakłada wyłączenie trasy komunikacyjnej od ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie

Infografika Autobus L35 na tle drzew i miasta

W nawiązaniu do dużej ilości pytań mieszkańców gminy Wołomin, dotyczących kontroli biletów w autobusach linii lokalnych – L kursujących na terenie miasta i gminy Wołomin, Gmina Wołomin informuję, że przedsiębiorstwo działające pod nazwą – PHU BATEX Barbara Stępel, przeprowadza na zlecenie STALKO PRZYBYSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA kontrole biletów w autobusach linii lokalnych – L, zgodnie i w poszanowaniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.