Sołectwa

Bonifikata dla gospodarstw domowych posiadających własne kompostowniki

Informujemy, że zgodnie z uchwałą XVII-1/2020 Rady Miejskiej w Wołominie właściciele gospodarstw domowych, którzy posiadają własne kompostowniki mogą uzyskać bonifikatę w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 kwietnia 2020 roku wchodzi w życie powszechny obowiązek segregacji, w związku z czym stawka za odbiór odpadów została ujednolicona i wynosi 26,50 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gospodarstw posiadających własne kompostowniki możliwe jest uzyskanie bonifikaty w wysokości 50 groszy od osoby

Zawieszenie biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami Warszawski Transport Publiczny oferuje możliwość zawieszenia biletu “na odległość”. Zawiesić można bilety 30 i 90 dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne. Pasażerowie, którzy zrezygnowali z podróży komunikacją publiczną mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Wniosek można przesłać na adres: ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: zawieszenie biletu. We wniosku musi być podany numer karty. Kartę

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021

UWAGA – Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin odbywa się zgodnie z harmonogramem!!! Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w dniach 2-13 marca 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji. Ważna informacja – kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla wyników rekrutacji! Wnioski można składać przez elektroniczny system naboru: https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole Informacje w sprawie kryteriów

Zakończenie kwalifikacji wojskowej 2020

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z

Instrukcja obsługi ePUAP

Wejdź na stronę www.epuap.gov.pl aby rozpocząć proces rejestracji konta. Konto na ePUAP można założyć korzystając z: Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej niektórych banków (zobacz listę), e-dowodu oraz certyfikatu kwalifikowanego.Osoby, które nie posiadają żadnego z tych narzędzi zostaną przeprowadzone “krok po kroku” po procesie rejestracji Profilu Zaufanego, który trzeba będzie potwierdzić w ciągu 14 dni w punkcie. Profil Zaufany można potwierdzić również elektronicznie za pomocą bankowości internetowej niektórych banków. Załatwianie sprawy przez

Koronawirus - podstawowe informacje i kontakty

W Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie koordynacyjne z przedstawicielami jednostek gminnych, szkół i przedszkoli, podczas którego zostały omówione zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-Cov-2. Do tej pory w Polsce nie potwierdzono przypadku zakażenia. Na tym etapie najważniejsza jest profilaktyka. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób.

Zmiany w Punktach Obsługi Pasażera WTP

Od soboty 14 marca do odwołania 11 z 22 Punktów Obsługi Pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego jest nieczynnych. Zostały także zmienione godziny otwarcia części pracujących punktów. Czynnych jest 11 punktów – przy ul. Żelaznej 61, na stacjach M1: Służew, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Młociny, na stacji M2 Dworzec Wileński oraz w centrum handlowym Blue City. Zmieniły się też godziny otwarcia niektórych POP-ów. Nieczynne do odwołania są

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów i wyróżnień sportowych

Przypominamy, że 31 marca 2020 r. kończy się nabór wniosków o przyznanie stypendiów i wyróżnień sportowych gminy Wołomin za wyniki sportowe osiągnięte w 2019 roku. Zasady przyznawania i finansowania stypendiów i wyróżnień, o których mowa powyżej regulują następujące podstawy prawne: 1) Uchwała Nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za