Sołectwa

Konkurs „Gdyby Cię nie było..."

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było…”, którego celem jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera. Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi dla nich Reżyser Życia, otrzymają zaproszenie na plan zdjęciowy, na którym będą znani aktorzy i youtuberzy, a także wstęp do Muzeum Żołnierzy

Program „Opieka Wytchnieniowa” w gminie Wołomin

Zapraszamy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają: – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności Oferujemy: specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne) wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, logopedii

Zgłaszanie zwierząt potrzebujących pomocy

Informujemy, że w przypadku zaistnienia takich zdarzeń jak: – wypadek drogowy, lub inne zdarzenie losowe z udziałem zwierząt bezdomnych i zwierząt dzikich na terenie Gminy Wołomin; – przypadki znęcania się nad zwierzętami; – zgłoszenia martwych zwierząt znajdujących się na terenach publicznych Gminy Wołomin prosimy o niezwłoczne powiadomienie: Policji nr tel. 112 lub 997 całodobowo; Straży Miejskiej w Wołominie nr tel. 22 787 90 50, 519 151 363, poniedziałek – piątek