Bez kategorii

Podatek od środków transportowych

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwałę znajdziesz TUTAJ. Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podatek rolny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 zm.) Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz. 1004) Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001004/O/M20181004.pdf Podatek rolny na terenie

Podatek leśny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1821 zm.) Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001682/U/D20021682Lj.pdf oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2018 poz. 1005) Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001005/O/M20181005.pdf Podatek leśny na terenie Gminy

Podatek od nieruchomości

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie gminy Wołomin w roku 2019 znajdują się w tabeli, którą można pobrać w formacie .PDF. Zobacz również klauzulę informacyjną (.PDF) dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Obchody w październiku

Prezentacja makiety i reportaży przygotowanych przez uczestników warsztatów historycznych przeprowadzonych przez Samorządową Instytucję Kultury “Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.