Co oznacza wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego?

Co oznacza wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego?

Od 14 marca 2020 roku do odwołania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Działanie ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

1. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się
Osoby wracające do kraju są zobowiązane do poddania się kwarantannie i podania adresu oraz numeru telefonu do siebie. Obowiązek nie dotyczy osób przekraczających granicę w związku z obowiązkami zawodowymi wykonywanymi w sąsiednim kraju, takich jak np. kierowcy ciężarówek.
2. Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów
– zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów
– przedsiębiorcy, którzy planują zbyć odzież i inne przedmioty służące ochronie przeciwwirusowej oraz dezynfekcji mają obowiązek powiadomić o swoim zamiarze wojewodę właściwego dla swojej siedziby albo miejsca zamieszkania.
3. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
– bary i restauracje mogą serwować wyłącznie dania na wynos,
– wydarzenia typu targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania zostają odwołane,
– biblioteki, kina, kluby, w tym kluby taneczne i kluby nocne oraz baseny, siłownie i kluby fitness zostają czasowo zamknięte,
– ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego nie będą udzielać pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej
– w kościach oraz innych miejscach kultu religijnego liczba osób przebywających wewnątrz i na zewnątrz nie może przekraczać 50 osób.
W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ustanawia się czasowe ograniczenie (zakaz) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi, oraz podmiotom świadczącym usługi gastronomiczne i rozrywkowe.
4. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Zakazuje się organizacji zgromadzeń powyżej 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Kategoria: