Czasowe zawieszenie działalności placówek wsparcia

Czasowe zawieszenie działalności placówek wsparcia

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła czasowo zawieszona zostaje działalność:
→ placówek wsparcia dziennego;
→ centrów integracji społecznej;
→ klubów integracji społecznej;
→ dziennych domów i klubów seniora;
→ środowiskowych domów samopomocy;
→ warsztatów terapii zajęciowej.

Pobierz:
Polecenie_Wojewody_Mazowieckiego_11032020_r

Kategoria: