Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – co po terminie?

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - co po terminie?
Dziś mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dla nieruchomości, w których źródło ciepła zostało zainstalowane lub wymienione do 1 lipca 2021 r.

Za niezłożenie lub nieterminowe złożenie deklaracji ustawodawca przewiduje karę grzywny do  5000 złotych! Przypominamy, że deklarację można złożyć dziś do końca dnia: Dowiedź się, jak złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): https://wolomin.org/zloz-deklaracje-dotyczaca-zrodel…/

Wszystkie osoby, które złożą deklarację po terminie proszone są o dołączenie do deklaracji oświadczenia (wzór oświadczenia. doc).

Kategoria: