Dłużnicy będą skuteczniej ścigani już od stycznia 2018r.!

Dłużnicy będą skuteczniej ścigani już od stycznia 2018r.!

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować Państwa, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będą przepisy mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności z tytułu nieopłaconych podatków, ceł, składek ZUS, mandatów i innych opłat publicznoprawnych. Kwota nieuiszczonych zobowiązań publicznoprawnych wobec gminy może spowodować, iż dane dłużnika znajdą się w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, skąd będą udostępnianie innych podmiotom. W związkuz powyższym, prosimy o uregulowanie zaległych podatków oraz opłat, aby zapobiec przekazaniu informacji do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Wpis dłużnika do Rejestru Należności Publicznoprawnych może uniemożliwiać uzyskanie kredytów, pożyczek bankowych, dokonywanie zakupów na raty, podpisywanie umowy na: telefon komórkowy, dostęp do internetu, dostawy gazu, prądu i wielu innych usług.
Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017 poz. 933).

Zespół ds. Egzekucji i Windykacji Należności

Urzędu Miejskiego w Wołominie

Kategoria: