Dofinansowanie na piece w Gminie Wołomin – trwa nabór wniosków

Dofinansowanie na piece w Gminie Wołomin – trwa nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia mieszkańcy Gminy Wołomin mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców. Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta.

Ważne informacje :

  • Wniosek należy złożyć w terminie od 02.01 do 30.06 każdego roku kalendarzowego.
  • W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski dot. wymiany pieców węglowych, miałowych.
  • Wysokość dofinansowania to 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami wydatków lecz nie więcej niż do 5 000 zł
  • Dofinansowanie można otrzymać na piec gazowy kondensacyjny, pompę ciepła centralnego ogrzewania oraz kocioł elektryczny
  • Wniosek należy wypełnić według wzoru dostępnego w regulaminie
  • Osoby, które w zeszłym roku składały wniosek w tej sprawie, proszone są o złożenie nowego wniosku. Ponieważ z przyczyn niezależnych od Urzędu zeszłoroczna edycja nie została sfinalizowana.

Więcej informacji:
Wydział Ochrony Środowiska
tel.: 22/763-30-20

Kategoria: