Dom Senior-Wigor otwarty!

Dom Senior-Wigor otwarty!

Otwarcia Domu Senior-Wigor dokonali przedstawiciele władz oraz liderów lokalnej społeczności. Z okazji otwarcia odczytano list pani minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej, która nie mogła osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale przekazała na ręce zebranych serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za pozytywną pracę na rzecz osób starszych.

– Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Seniora „Senior-Wigor” w Wołominie jest znakomitą okazją do złożenia na ręce Pani Burmistrz serdecznych gratulacji oraz podziękowań dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do stworzenia tego nowoczesnego miejsca, w którym seniorzy otrzymają potrzebne wsparcie – napisała w liście pani minister.

Podczas ceremonii padło wiele ciepłych słów oraz wyrazów uznania dla działań na rzecz wołomińskich seniorów. W spotkaniu wzięli udział pierwsi uczestnicy projektu, którzy razem z gośćmi podzielili się opłatkiem. Oni właśnie odebrali lokal w imieniu swoich koleżanek i kolegów. Wołomiński Dzienny Dom „Senior-WIGOR” bardzo spodobał się zaproszonym gościom, a kolejny 2017 rok może przynieść kolejne dobre wiadomości dla uczestników projektu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020″.

Dom Senior-Wigor otwarty!

Kategoria: