Doposażenie placów zabaw

Doposażenie placów zabaw

W związku z realizacją umowy, dotyczącej: wykonania koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie budowy dwóch placów zabaw: na osiedlu Niepodległości i na osiedlu Słoneczna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw (dwa place: os. Niepodległości, os. Słoneczna), informujemy, iż w dniu 28.10.2019 r. o godz. 17:00, w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, odbędzie się spotkanie Projektanta i przedstawicieli urzędu z mieszkańcami osiedla Niepodległości i osiedla Słoneczna, podczas którego zostaną omówione koncepcje zagospodarowania terenu w zakresie budowy w/w. placów zabaw.

Kategoria: