K. J.

Planowane wyłączenia - PGE Dystrybucja

Aktualne informacje na temat planowanych wyłączeń prądu można znaleźc na stronie: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia (aktywny link do strony). Należy wybrać oddział Warszawa oraz rejon energetyczny Legionowo. Wyłączenia spoza listy oraz awarie należy zgłaszać na numer pogotowia energetycznego: 911.

Logo Konkursu Być jak Ignacy

Witajcie! Tu ponownie my, uczniowie z koła naukowego Dzieciaki z energią ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu. Uczestniczymy już w czwartym, ostatnim w tym roku szkolnym, etapie V edycji programu edukacyjnego Być jak Ignacy. 31 marca ukończyliśmy III etap konkursu, który dotyczył transportu i miast przyszłości. Opracowaliśmy wówczas projekt graficzny pojazdu przyszłości. Możecie go obejrzeć, klikając w aktywny link. IV etap dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania. Podczas spotkań

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów. W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować

Ikona Drzewo

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 55-lecia Przedszkola numer 6 im. „Bajka” w sąsiedztwie nowej siedziby placówki zostanie posadzonych 55 drzew. A akcję włączyło się kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz radni Pozytywnego Wołomina, którzy posadzą 5 jarzębin. O udziale w akcji poinformowała burmistrz Elżbieta Radwan w swoim wpisie na Facebooku (link do wpisu): „To już 55 lat Przedszkole nr 6 im. „Bajka” w Wołominie i pierwszy rok w nowej, pięknej

Domek obrazek ilustrujacy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu

Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do Mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Wołomin, od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszej gminie. Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, gdzie ważną kwestią jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie metody udziału w spisie pozwalają dokonać spisu

MZO logo Wołomin Od zyskuje

W dniach 26 i 27 marca 2021 roku na terenie gminy Wołomin funkcjonować będą punkty informacyjno-konsultacyjne związane z projektem powstania Regionalnego Centrum Recyklingu. Punkty działać będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Konsultanci i eksperci będą do dyspozycji mieszkańców w 4 lokalizacjach: 26.03.2021, godz.11.00-13.00 -Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 (przy MZO) 26.03.2021, godz. 15.00-18.00 – Majdan, ul. Racławicka 26 (przy OSP) 27.03.2021, godz. 11.00-14.00 – Wołomin, ul. Poprzeczna 6 (przy SP nr

Domek obrazek ilustrujacy

 Zarządzenie Nr 262/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 04.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

OGŁOSZENIE o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin.   Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję o odwołaniu pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Piłsudskiego, obręb ewidencyjny 0019, 19, oznaczonej jako działka